Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγραφή των μαθητών/τριών στις 83

υπό πλήρωση θέσεις (43 κορίτσια, 40 αγόρια) στην Α΄ τάξη του Πειραματικού

Λυκείου Τρικάλων μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως εξής:

Α) να προσέλθουν και οι δύο γονείς στη Γραμματεία του 4ου Πειραματικού

Γενικού Λυκείου Τρικάλων- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης από 8.30 π. μ έως

13.30, όπου θα συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση υπόδειγμα της

οποίας υπάρχει και στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://4lyk-

trikal.tri.sch.gr/autosch/joomla15/

Β) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά και οι δύο γονείς/κηδεμόνες στο e-mail του

Σχολείου: mail@4lyk-trikal.tri.sch.gr την Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται

μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-

kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το παρακάτω κείμενο:

“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας

………………………………………………<Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> για την

εισαγωγή στην Α τάξη του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης»”

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 24310-22403, 24310-22060

Επισημαίνεται ότι το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραματικών

Γενικών Λυκείων είναι κοινό με αυτό των υπολοίπων Γενικών Λυκείων της

χώρας. Η συμμετοχή των μαθητών σε ομίλους, δράσεις, δραστηριότητες

είναι προαιρετική. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και προσφέρεται η δυνατότητα

ενισχυτικής διδασκαλίας.

Τέλος, για τη διευκόλυνση των μαθητών και μαθητριών, που φοιτούν στο

Πειραματικό Λύκειο, η μετακίνηση πραγματοποιείται δωρεάν από όλα τα σημεία

της πόλης και του νομού Τρικάλων.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων τότε

θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της υποβολής

των αιτήσεων.