Εντυπωσιακά γεράκια πετούν στα Τρίκαλα. Τα γεράκια είναι τα γνωστά με το όνομα κιρκινέζι.