Το 2020 ανήκει πλέον στο παρελθόν, αλλά «φεύγοντας», μας χάρισε μια όμορφη πανσέληνο στον ουρανό των Τρικάλων.