Τέτοια φαινόμενα να αχνίζουν τα ποτάμια οφείλονται στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Οι φωτογραφίες είναι 3 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2017.