Δεν είναι λίγοι δρόμοι μέσα στην πόλη των Τρικάλων που θέλουν καινούργια ασφαλτόστρωση.  
Αρκετοί δρόμοι έχουν κάνεις γραμμές, ενώ οι λακκούβες είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, κυρίως για τα τροχοφόρα οχήματα των Τρικάλων.
Στην οδό Καλαμπάκας για παράδειγμα, θέλει να πέσει άσφαλτος, καθώς ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.  
Επίσης, οι δρόμοι έχουν πολλά μπαλώματα, από διάφορες εργασίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια μέσα στη πόλη των Τρικάλων.