Ο τσαλαπετεινός  είναι ένα αποδημητικό πουλί, και έρχεται στην Ελλάδα απο την Αφρική την άνοιξη. 
Στα Τρίκαλα οι τσαλαπετεινοί χτίζουν τις φωλιές τους τον μήνα Απρίλιο