Το Κιρκινέζι είναι ένα είδος γερακιού που το συναντάμε στα Τρίκαλα.
Τρέφεται με ποντίκια, αρουραίους και φίδια.

Είναι ωφέλιμο πουλί για την γεωργία.