Για να φάει κανείς φρέσκο ψάρι πρέπει να προσέξει κάποια σημάδια.
Αυτά τα σημάδια είναι, καθαρά μάτια  να γυαλίζουν, αν είναι προς το άσπρο χρώμα είναι μπαγιάτικο το ψάρι.
Τα βράγχια να είναι κόκκινο ζωηρό χρώμα και όχι άλλο χρώμα όπως το καφετί.
ΤΟ φρέσκο ψάρι στην αφή του είναι σκληρό και δεν πατιέται πιέζοντας με το δάχτυλο.
Όταν καθαρίζεται ένα ψάρι αφαιρώντας τα εντόσθια να μην μυρίζουν, και να έχουν φυσιολογικό χρώμα.