Ένα ζεύγος απο κουρούνες ψάχνουν στους αγρούς για τροφή.
Οι κουρούνες τρέφονται κυρίως έντομα, ακρίδες, αράχνες κ.α.